RENOWACJE ZABYTKÓW

W ramach czynności renowacyjnych wykonuje się zarówno określone działania skoncentrowane na detalach jak i również szeroko zakrojone czynności, włącznie z wymianą poszczególnych nawierzchni.

Wykonujemy:
– uzupełnianie ubytków w obiektach, w tym kamieniu i cegle
– wzmacnianie ścian i sklepień w budynkach
– osuszanie murów budynków
– oczyszczanie murów nowoczesnymi technikami
– prace dekarskie i remonty pokryć dachowych

Wykonujemy:
– prace murarskie, spoinowanie, szpachlowanie, tynkowanie murów, malowanie
– zabezpieczanie murów przed wilgocią
– specjalizacja w doborze izolacji różnych typów