Usługi remontowe i budowlane w Warszawie

Specjalizujemy się w pracach remontowych, renowacyjnych i modernizacyjnych , jednak w naszej szerokiej ofercie mogą Państwo odnaleźć również wszelkiego rodzaju inne roboty i usługi związane z dziedzina szeroko rozumianej branży budowlanej.

Nasi klienci : WSPÓLNOTY I SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE , PRZEDSIĘBIORSTWA , INSTYTUCJE , OSOBY PRYWATNE.

Naszym Klientom oferujemy fachową i specjalistyczną pomoc w zakresie:

DACH

 • wymiana więźby dachowej
 • wymiana poszycia (deska,płyta MFP, płyta OSB , papa ,gont, blacha,dachówka)
 • remonty kominów, ogniomurów, izolacja czap kominowych
 • wymiana rynien , rur spustowych i obróbek blacharskich
 • wykonanie i montaż kratek ocynkowanych na przewodach wentylacyjnych
 • montaż kolcy przeciw ptakom

ELEWACJA

 • naprawa lub wymiana tynków
 • malowanie
 • mycie i impregnacja
 • usuwanie graffiti( zabezpieczenie anty graffity
 • odtworzenie detali architektonicznych
 • wykonanie lub naprawa gzymsów i boni

ELEWACJA KAMIENNA LUB CEGLANA

 • czyszczenie metodą hydrościerania niskociśnieniowego przy użyciu ścierniwa o różnych frakcjach ( piasek kwarcowy,mączka dolomitowa)
 • naprawa ubytków
 • uzupełnienie lub wymiana fug
 • unifikacja kolorystyczna uzupełnionych ubytków
 • impregnacja

TERMOMODERNIZACJA

 • ocieplenia ścian ( styropian, wełna)
 • ocieplenia dachów i stropodachów
 • ocieplenia stropów nad piwnicami nieogrzewanymi

IZOLACJA PRZECIWWODNA

 • balkonów ,tarasów (system Sopro, Ceresit)
 • fundamentów

TYNKI I WYLEWKI MASZYNOWE